Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Przetargi

Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

18.05.2021 Zobacz

Zapytanie ofertowe na hurtową dostawę oleju napędowego dla PODR w Lubaniu

Lubań

Zapytanie ofertowe na hurtową dostawę oleju napędowego dla PODR w Lubaniu

Lubań

Zapytanie ofertowe na hurtową dostawę oleju napędowego dla PODR w Lubaniu

Lubań

Zapytanie ofertowe na sukcesywny zakup artykułów spożywczych dla PODR w Lubaniu na 2021 rok

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2021 r.

Lubań

Przetarg nieograniczony pn.: Ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS); Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych; Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia. (UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup laptopów (21 szt.) z oprogramowaniem biurowym (14 szt.) oraz zakup podzespołów, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych: toreb do laptopów (40 szt.), myszy (40 szt.), dysków SSD (25 szt.), pamięci RAM (8 szt.),pamięci RAM do serwera, monitorów (l0 szt.), kabli HDMI-VGA (25 szt.), nagrywarek zewn. (25 szt.)

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2021 r. UWAGA: zmiana terminu

Lubań

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. OSIEDLE MŁODYCH W CZŁUCHOWIE

Lubań

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie webinariów w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

Lubań

Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie kompleksowe projektów budowlanych z kosztorysami na planowane prace w budynkach PODR O/Stare Pole. • Część 2.: Modernizacja budynku szkoleniowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu;

Lubań

Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę wraz z rozładowaniem i wniesieniem fabrycznie nowej infrastruktury IT dla systemów/rejestrów na potrzeby Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w tym: system operacyjny do serwera, licencje na dostęp do serwera, licencje na dostęp do bazy danych, szafa serwerowa z wyposażeniem, skaner z programem do skanowania, drukarki do kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Lubań

Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie kompleksowe projektów budowlanych z kosztorysami na planowane prace w budynkach PODR O/Stare Pole. Część 1.: Modernizacja budynku biurowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu; Część 2.: Modernizacja budynku szkoleniowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu; Część 3.: Wymiana ogrodzenia części działek nr 346/2 i 355 od strony drogi krajowej nr 22 wraz z wygrodzeniem basenu przeciwpożarowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Odział w Starym Polu.

Lubań

Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę wraz z rozładowaniem i wniesieniem fabrycznie nowej infrastruktury IT dla systemów/rejestrów na potrzeby Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w tym: system operacyjny do serwera, licencje na dostęp do serwera, licencje na dostęp do bazy danych, szafa serwerowa z wyposażeniem, skaner z programem do skanowania, drukarki do kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup nośników pamięci – pendrive 128 GB – 9 szt.

Lubań

Przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Lubaniu, gmina Nowa Karczma.

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup nośników pamięci – pendrive 128 GB – 9 szt.

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę wraz z rozładowaniem i wniesieniem fabrycznie nowej infrastruktury IT dla systemów/rejestrów na potrzeby Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w tym: system operacyjny do serwera, licencje na dostęp do serwera, licencje na dostęp do bazy danych, szafa serwerowa z wyposażeniem, skaner z programem do skanowania, drukarki do kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Lubań

Przetarg nieograniczony pn.: Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach w wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa podlaskiego” w ramach operacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 25 osób w terminie 28.09.-02.10.2020 r. UWAGA: ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU!

Lubań

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia coachingu grupowego on-line dla uczestników operacji e-sieciowanie

Lubań

Przetarg nieograniczony pn.: Wyjazd studyjny do Rumunii pt. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego” dla 30 uczestników połączony z warsztatami i wykładami, 8 noclegów z wyżywieniem, autokar: trasa PODR Lubań-Rumunia-PODR Lubań.

Lubań

Dostawa samochodu osobowego typu „bus” (8+1 osób)

Lubań

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego (2 laptopy) wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zwanego dalej „eDWIN” – UWAGA: krótki termin realizacji zamówienia!

Lubań

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 r.

Lubań

Przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2020 oraz 2021 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

Przetarg na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2020 oraz 2021 roku

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania dla PODR w Lubaniu na 2020 r.

Lubań

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów 2020

Stare Pole

03.02.2020 Zobacz

Rozeznanie rynku na zabezpieczenie medyczne podczas targów w 2020

Stare Pole

03.02.2020 Zobacz

Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS), Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia, Część 4-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej- UWAGA: modyfikacja Zał. nr 6 do SIWZ – UWAGA: II modyfikacja SIWZ – UWAGA: wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania dla PODR w Lubaniu na 2020 rok – uwaga: modyfikacja SIWZ

Lubań

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

14.01.2020 Zobacz

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2020 rok.

Lubań

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu

Stare Pole

Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (zasiewy ozime) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu – w okresie od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich zbioru.

Lubań

Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (zasiewy ozime) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu – w okresie od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich zbioru.

Lubań

Zakup dwóch elektronicznych stołów rowkowych do pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy roboczej w opryskiwaczach polowych do stacji Kontroli Opryskiwaczy w Lubaniu i Starym Polu

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup 21 sztuk laptopów oraz oprogramowania pakietu biurowego 21 sztuk

Lubań

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

Zakup i montaż infrastruktury wystawowej do centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Lubań

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego na przykładzie Małopolskiego Szlaku Kulinarnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2018–2019 dla 35 osób w okresie 09.09-13.09.2019r.

Lubań

Ubezpieczenia zwierząt podczas wystaw zakresie: • Część 1: Ubezpieczenie zwierząt podczas pomorskiej wystawy zwierząt Hodowlanych w Lubaniu w dniach 01-02.06.2019 r. na pobyt i transport do i z Wystawy w ramach operacji do KSOW ,,Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu”, • Część 2: Ubezpieczenie zwierząt podczas ,,krajowego czempionatu koni sztumskich” w Starym Polu w dniach 15-16.06.2019r. oraz XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXV| Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu w dniach 15-16.06.2019r.

Lubań

Wyjazd studyjny dla 30 uczestników połączony z warsztatami i wykładami, 3 noclegi z wyżywieniem do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” w miejscowości Koryciny 30. Autokar, trasa PODR Lubań- Koryciny- PODR Lubań

Lubań

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Oddziale PODR w Starym Polu

Stare Pole

Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (sezon wiosenny) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, ryzyka ognia (bez względu na przyczynę pojawienia się ognia); w okresie od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich zbioru.

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu

Lubań

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Stare Pole

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

Zorganizowanie autokarowego 5-dniowego wyjazdu studyjnego „Dobre praktyki w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników czeskich, austriackich i niemieckich” dla 45 osób w okresie od 25 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku

Lubań

Przetarg na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2019 roku

Lubań

Przetarg na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2019 roku

Lubań

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Uwaga! – zmiana terminu składania ofert.

Lubań

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: • Część 1-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej. • Część 2-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia.

Lubań

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: • Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS). • Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej. • Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia.

Lubań

Usługi drukowania dla PODR na 2019 r.: a) Druk i dostawa miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”- część I zamówienia. b) Druk broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, teczek firmowych, notatników i wizytówek – część II zamówienia.

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Uwaga! – zmiana terminu składania ofert.

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów Uwaga! Modyfikacja Załącznika nr 3 do SIWZ

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup 23 sztuk laptopów oraz oprogramowania pakietu biurowego 23 sztuk

Lubań

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”- przetarg nieograniczony

Lubań

Zakup i montaż infrastruktury wystawowej do centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” – przetarg nieograniczony

Lubań

Zapytanie na sprzedaż 4 sztuk niszczarek wraz z dostawą

Lubań

Świadczenie usług wyżywienia w ramach operacji pt. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalności innowacyjnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lubań

Usługa cateringowa podczas realizacji operacji pn. „Innowacje w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – działania na rzecz powstania grupy operacyjnej” w dniu 17.10.2018 r. dla ok. 83 osób. – przetarg nieograniczony

Lubań

Świadczenie usługi cateringowej dla PODR w Lubaniu realizowanej 09.10.2018 r. w Starym Polu w ramach operacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019 pn. „Innowacyjny Młody Rolnik – cykl konferencji”- przetarg nieograniczony

Lubań

Świadczenie usługi cateringowej dla PODR w Lubaniu realizowanej 11.10.2018 r. w Słupsku w ramach operacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019 pn. „Innowacyjny Młody Rolnik – cykl konferencji”- przetarg nieograniczony

Lubań

Organizacja wyjazdu: „Innowacje w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Utworzenie potencjalnej grupy” w ramach operacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przetarg nieograniczony

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pod nazwą: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”

Lubań

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 40kWp Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” – przetarg nieograniczony

Lubań

Modernizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoleniowym PODR w Oddziale w Starym Polu

Lubań

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”

Lubań

Modernizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoleniowym PODR w Oddziale w Starym Polu – przetarg nieograniczony

Lubań

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”

Lubań

Ogłoszenie na zorganizowanie 3 – dniowego wyjazdu studyjnego do Szwecji – realizowanego w ramach projektu BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej (BIOBALT), finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Lubań

Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego (gilotyny do cięcia papieru oraz zszywarki)

Słupsk

Termomodernizacja budynku szkoleniowego w oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu – przetarg nieograniczony

Lubań

Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego (gilotyny do cięcia papieru oraz zszywarki)

Słupsk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Zielone Agro Show – innowacje w hodowli bydła” – przetarg nieograniczony

Lubań

Organizacja VI Forum Drobiarskiego – zapytanie ofertowe

Lubań

Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji „Zielone Agro Show – innowacje w hodowli bydła” – przetarg nieograniczony

Lubań

DRUGI USTNY PRZETARG PUBLICZNY (AUKCJA) na sprzedaż składników majątku ruchomego (gilotyny do cięcia papieru oraz zszywarki)

Lubań

Zakup oleju napędowego w ilości 3800 litrów na rok 2018 do ciągników będących na stanie PODR w Lubaniu

Lubań

Zakup nawozów mineralnych na potrzeby produkcji polowej w roku 2018 w PODR w Lubaniu

Lubań

Ogłoszenie o drugim przetargu na najem powierzchni handlowo-wystawowej oraz udzielenie ograniczonej wyłączności świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży piwa

Stare Pole

30.03.2018 Zobacz

Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni handlowo-wystawowej oraz udzielenie ograniczonej wyłączności świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży piwa

Stare Pole

23.03.2018 Zobacz

Ogłoszenie o aukcji (licytacji) na wynajem powierzchni handlowo – usługowych podczas: • Targów ogrodniczo – pszczelarskich w Lubaniu 14.04.2018-15.04.2018, • XXVII Pomorskich Agro Targów i Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu 09-10 06.2018, • XXI Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu 15-16 09.2018.

Lubań

PIERWSZY USTNY PRZETARG PUBLICZNY (AUKCJA) na sprzedaż składników majątku ruchomego (gilotyny do cięcia papieru oraz zszywarki).Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

Rozeznanie rynku na obsługę medyczną targów w 2018

Stare Pole

07.03.2018 Zobacz

Organizacja „Konferencji Truskawkowej”.

Lubań

Ogłoszenie o aukcji (licytacji) na wynajem powierzchni handlowo – usługowych podczas: • IX Wiosennych Targów Ogrodniczych w Starym Polu – 21-22.04.2018, • XXV Żuławskich Targów Rolnych i Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu – 16-17.06.2018, • XXIV Jesiennych Targów Ogrodniczych w Starym Polu – 08-09.09 2018.

Lubań

Ogłoszenie o aukcji (licytacji) na wynajem powierzchni handlowo – usługowych podczas: • Targów ogrodniczo – pszczelarskich w Lubaniu 14.04.2018-15.04.2018, • XXVII Pomorskich Agro Targów i Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu 09-10 06.2018, • XXI Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu 15-16 09.2018.

Lubań

Wykonanie usługi cateringowej w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10:00 dla max. 23 osób w O/PODR w Słupsku

Lubań

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Stare Pole

02.03.2018 Zobacz

Wykonanie usługi cateringowej w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10:00 dla max. 23 osób w O/PODR w Słupsku

Lubań

Dostawa nawozu wapniowego do 71 gospodarstw położonych na terenie województwa pomorskiego w celu realizacji projektu pt. „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnejUwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

Świadczenie usług kurierskich dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z dniem zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

Lubań

Świadczenie kompleksowej usługi cateringowe dla PODR w Lubaniu realizowanej w 2018 r. w Lubaniu

Lubań

zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych

Lubań

zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów spożywczychUwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

świadczenie usług pocztowych i kurierskich: a) Świadczenie usług pocztowych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. – część I zamówienia b) Świadczenie usług kurierskich dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. – część II zamówienia. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

Usługi drukowania dla PODR na 2018 r.: a) Druk i dostawa miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”- część I zamówienia. b) Druk broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, teczek firmowych, notatników i wizytówek – część II zamówienia. Przetarg nieograniczony Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

Dostawa paliw płynnych dla Pomorskiego Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

Dostawa wraz z montażem mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego znajdującego się w budynku „B” należącego do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Targowej 19, 83-422 Nowy Barkoczyn

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego jednego monitora 27 cali

Lubań

Ogłoszenie o Przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będących własnością PODR w Lubaniu

Lubań

Zapytanie ofertowe na zakup 28 sztuk laptopów oraz oprogramowania pakietu biurowego 28 sztuk

Lubań

Wykonanie usługi cateringowej w dniu 17.11.2017 r. o godz. 08:00 dla max 15 osób w Gdańsku

Lubań

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM (AUKCJI) NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU ZBOŻOWEGO BIZON Z056 Uwaga! Zmiana ogłoszenia

Lubań

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu, oddział w Starym Polu, do wymogów p.poż – przetarg nieograniczony

Lubań

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – przetarg nieograniczony

Lubań

Zakup i dostawa do 700 ton nawozu wapniowego lub wapniowo- magnezowego – składnik podstawowy węglan wapnia do 80 gospodarstwach położonych na terenie województwa pomorskiego w celu realizacji projektu pt. „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej

Lubań

Wykonanie usługi zapewnienia poczęstunku z produktów regionalnych i tradycyjnych wraz z ciastem dla 70 osób serwowanych w strojach regionalnych – uczestników konferencji wojewódzkiej pn. „Pomorski produkt agroturystyczny” w dniu 12.10.2017 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu.

Lubań

Organizację V Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w dniu 21.11.2017 r.

Lubań

Zapytanie ofertowe na na organizację V Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w dniu 21.11.2017 r.

Lubań

Organizacja Konferencji wraz z poczęstunkiem w Słupsku w dniu 26.09.2017 r.

Lubań

Usługa cateringowa podczas spotkania Rady Społecznej PODR w Lubaniu w dniu 21.09.2017 r. o godz. 11:30 dla max 15 osób

Lubań

Prace budowlane na modernizację budynku biurowego w Lubaniu – przetarg nieograniczony

Lubań

Wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób podczas bankietu w dniu 17.09.2017 r. w Lubaniu w ramach Diecezjalnych Dożynek Diecezji Pelplińskiej oraz XX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej II – Uwaga! Zmiana SIWZ

Lubań

wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób podczas bankietu w dniu 17.09.2017 r. w Lubaniu w ramach Diecezjalnych Dożynek Diecezji Pelplińskiej oraz XX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej

Lubań

Wykonanie usługi cateringowej podczas szkolenia PODR w Lubaniu w dniu 20.09.2017r dla max 26 osób

Lubań

Przetarg nieograniczony – Zaprojektowanie i wybudowanie odnawialnych źródeł energii dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Zakup montaż i uruchomienie gruntowej pompy ciepła Uwaga! Modyfikacja SIWZ

Lubań

Zapytanie ofertowe – zakup wraz z dostawą do siedziby PODR w Lubaniu 57 sztuk pucharów wraz z wygrawerowanymi tabliczkami w ramach umowy nr 535/U/2017 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017

Lubań

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi noclegu wraz z wyżywieniem dla maksymalnie 25 osób w terminie 16-17.09.2017 r. w ramach umowy nr 535/U/2017 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

Lubań

Przetarg nieograniczony – „Modernizacja budynku szkoleniowego PODR w Oddziale Stare Pole” należącego do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 346/2 obręb Stare Pole, powiat malborski.

Lubań

Informacja o trwających aukcjach elektronicznych na sprzedaż dwóch maszyn poligraficznych

Stare Pole

18.08.2017 Zobacz

Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby PODR w Lubaniu 57 sztuk pucharów oraz 57 sztuk tabliczek z grawerem Uwaga! ZMIANY W OGŁOSZENIU

Lubań

Zapytanie ofertowe na nocleg z wyżywieniem dla 25 osób

Lubań

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w 80 gospodarstwach położonych na terenie województwa pomorskiego w celu realizacji projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej. II

Lubań

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż 111 sztuk używanych aparatów telefonicznych komórkowych Uwaga! Zmiana ogłoszenia

Lubań

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w 80 gospodarstwach położonych na terenie województwa pomorskiego w celu realizacji projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

Lubań

Wykonanie usługi transportowej, wynajęcia dwóch autokarów z kierowcami na przewóz osób, biorących udział w konferencji z hotelu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21 do gospodarstwa rolnego w Lisewie Malborskim, ul. Kolejowa 43 w dniu 21.06.2017r. w ramach operacji pt. ,, Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” objętej planem operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Lubań

PRZETARG PUBLICZNY (AUKCJA) NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU ZBOŻOWEGO BIZON Z056

Lubań

Wykonanie świadczenie usługi cateringowej dla 150 osób podczas bankietu w dniu 04.06.2017r w Lubaniu podczas XXVI Pomorskich Agro Targów od godz. 15.00 do godz. 18.00

Lubań

01.06.2017 Wybór wykonawcy

Zorganizowanie 3-dniowego wyjazdu do Szwecji, zwanego „wyjazdem studyjnym” dla max 47 osób dorosłych w okresie od dnia 26-28.06.2017r realizowanego w ramach projektu Biobalt – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” (BIOBAL T), finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uwaga! Zmiana SIWZ

Lubań

Trzeci przetarg na sprzedaż maszyn poligraficznych

Stare Pole

01.06.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej w dniu 18.05.2017 r. dla 58 osób w ramach operacji pt. „Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” objętej planem operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Lubań

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów reklamowych na potrzeby organizacji 2-dniowej konferencji pt. „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Lubań

Przetarg nieograniczony na drukowanie książki i opracowanie broszury dla PODR

Lubań

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż uzywanych aparatów telefoniczych komórkowych

Lubań

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji „Tworzenie systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin na obszarze województwa pomorskiego z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych” w dniach 17-18.05.2017 r. dla 86 osób w ramach operacji pt. „Współpraca dla innowacji w ochronie roślin” objętej planem operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Lubań

Zapytanie ofertowe dotyczące przetłumaczenia ze szwedzkiego na polski i adaptacji do występujących w Polsce warunków przyrodniczych specjalistycznego oprogramowania do zarządzania nawozami naturalnymi w gospodarstwie rolnym w celu wykorzystywania go do pracy na tabletach w warunkach polowych przez doradców rolniczych.

Uppsala

05.05.2017 Wybór oferty

Przetarg na ograniczoną wyłączność obsługi gastronomicznej na targach w Słupsku w 2017 roku

Lubań

VII Przetarg na sprzedaż kombajnu

Lubań

05.05.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 25.04.2017

Lubań

19.04.2017 Wybór oferty

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

12.04.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 05.04.2017 o godz. 13.00 dla 30 osób

Lubań

03.04.2017 Wybór oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową budynku B w Lubaniu

Lubań

05.04.2017 Wybór oferty

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 VI

Lubań

31.03.2017 Wybór oferty

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Stare Pole

27.03.2017 Zobacz

Zapytanie ofertowe na dostawę środków nawozów mineralnych i dolistnych w 2017 roku do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

14.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji „Truskawkowe Trendy” w dniu 15.03.2017 r. w Chmielnie dla 200 osób

Lubań

06.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi restauracyjnej na potrzeby zrealizowania operacji pt. ,,Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie” w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR – obiadokolacja”

Lubań

06.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi restauracyjnej na potrzeby zrealizowania operacji pt. ,,Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie” w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR”

Lubań

06.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelarskiej – nocleg z wyżywieniem na potrzeby zrealizowania operacji pt. ,,Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie” w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR”

Lubań

06.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej, autokar na potrzeby zrealizowania operacji pt. ,,Promocja innowacji w technice rolniczej i przetwórstwie” w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Lubań

06.03.2017 Wybór oferty

Przetarg na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa w trakcie imprez targowo-wystawienniczych

Lubań

01.03.2017 Wybór oferty

Przetarg na udzielenie ograniczonej wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych

Lubań

01.03.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 23.02.2017 r.

Lubań

17.02.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 13.03.2017r dla max 50 osób w Lubaniu

Lubań

22.02.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 09.03.2017r dla max 22 osób w Słupsku

Lubań

17.02.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługo poczęstunku (lunchu) na potrzeby zrealizowania spotkania informacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” w dniu 23.02.2017 roku w Lubaniu

Lubań

21.02.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wynajem sali oraz świadczenie usługi zabezpieczenia serwisu kawowego i poczęstunku (lunchu) na potrzeby zrealizowania spotkania informacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”

Lubań

20.02.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji „Wołowina szansą dla Pomorza”

Lubań

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniach 15-17.02.2017 r. dla max 30 osób

Lubań

10.02.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe o cenę na sukcesywne usługi drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

Zapytanie ofertowe na organizację autokarowego 3 dniowego wyjazdu studyjnego dla 25 osób do Norymbergii w ramach projektu BIOFACH – „Zielone innowacje” Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Lubań

20.01.2017 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych II Uwaga! Zmiana SIWZ

Lubań

19.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 19.12.2016 r. Uwaga! Zmiana SIWZ

Lubań

15.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Lubań

13.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą 10 sztuk składanych stołów bankietowo-konferencyjnych T-300

Lubań

15.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla 50 osób podczas spotkania w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 14.12.2016 r.

Lubań

07.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch gablot wiszących na sztandar wraz z dostawą

Lubań

05.12.2016 Wybór oferty

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 V

Lubań

06.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

02.12.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę regałów półkowych Uwaga! Zmiana SIWZ

Lubań

29.11.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowego na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjno-reklamowych w postaci kalendarzy ściennych trójdzielnych z opracowaniem graficznym w ilości 1000szt wraz z dostawą

Lubań

28.11.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 29.11.2016 r.

Lubań

23.11.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące przetłumaczenia ze szwedzkiego na polski i adaptacji do występujących w Polsce warunków przyrodniczych specjalistycznego oprogramowania do zarządzania nawozami naturalnymi w gospodarstwie rolnym w celu wykorzystywania go do pracy na tabletach w warunkach polowych przez doradców rolniczych.

Uppsala

21.11.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na wykonanie materiałów szkoleniowo-konferencyjnych wraz z dostawą, rozładunkiem oraz wniesieniem do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

14.11.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjno-reklamowych

Lubań

10.11.2016 Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówienie podprogowe na na organizacje dwudniowej konferencji na terenie miasta Gdańsk lub powiatu gdańskiego dla max 155 osób

Lubań

Uwaga! Zmiana terminu:
08.11.2016
Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę regałów półkowych do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

04.11.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na usługę produkcji i emisji spotów radiowych w radio o zasięgu regionalnym niezbędnych do realizacji projektu pt. „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”

Lubań

07.11.2016 Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówienie podprogowe na organizacje dwudniowej konferencji na terenie powiatu gdańskiego dla max 155 osób

Lubań

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 IV

Lubań

31.10.2016 Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówienie podprogowe na usługę cateringową podczas warsztatów w ramach Operacji „Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza”

Lubań

12.10.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui – projekt BIOBALT

Lubań

17.10.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi przygotowania projektów graficznych i wykonania materiałów szkoleniowo – konferencyjnych – projekt BIOBALT

Lubań

17.10.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę aparatu cyfrowego z obiektywem – projekt BIOBALT

Lubań

10.10.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji „IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego” w dniu 14.11.2016r.

Lubań

07.10.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w dniach 10.10.2016r. – 14.10.2016r.

Lubań

30.09.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi poligraficznej, drukarskiej i kserograficznej

Lubań

23.09.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w dniu 18.09.2016 r.

Lubań

13.09.2016 Wybór oferty

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 III

Lubań

21.09.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wygłoszenie wykładów w formie prezentacji multimedialnej na konferencji otwierającej realizację projektu Biobalt w dniu 28.09.2016 r.

Lubań

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi gastronomicznej w dniu 04.09.2016r.

Lubań

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi gastronomicznej w dniach 03-04.09.2016r.

Lubań

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 II

Lubań

17.08.2016 Wybór oferty

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056

Lubań

27.07.2016 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż trawy „na pniu”

Lubań

01.06.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę dyplomów

Lubań

30.05.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę Tektura Falista do wyściełaniu klatek dla drobnego inwentarza

Lubań

30.05.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę Flot’s

Lubań

30.05.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe – na trociny tartaczne na ściółkę

Lubań

30.05.2016 Zobacz

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno – reklamowych

Gdańsk

24.05.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – na przygotowanie cateringu podczas konferencji

Słupsk

23.05.2016 Wybór oferty

Przetarg – na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Stare Pole

23.05.2016 Wybór oferty

Przetarg – na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Gdańsk

03.06.2016 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

27.04.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – na przygotowanie cateringu podczas konferencji

Słupsk

20.04.2016 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Lubań

12.04.2016 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Lubań

Zapytanie ofertowe – na oprawę muzyczną z nagłośnieniem trzech imprez wystawienniczo handlowych

Słupsk

29.03.2016 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Lubań

24.03.2016 Wybór oferty

Przetarg – na dzierżawę pomieszczeń restauracji w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Gdańsk

Przetarg – na udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek

Gdańsk

10.03.2016 Wybór oferty

Przetarg – na udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek

Gdańsk

25.02.2016 Wybór oferty

Przetarg – na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa

Gdańsk

25.02.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na usługę konfekcjonowania i ekspedycji pocztowej przesyłek Uwaga! Zmiana

Gdańsk

Uwaga! Zmiana terminu:
08.02.2016
Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Nasiennego w Kościerzynie

Lubań

05.02.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji III Pomorskiego Forum Mleczarskiego

Gdańsk

02.02.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – Konstrukcja przeciwgradowa

Gdańsk

26.01.2016 Wybór oferty

Drugi Przetarg na sprzedaż pięciu maszyn poligraficznych

Stare Pole

13.01.2016 Wybór oferty

Przetarg na sprzedaż powypadkowego samochodu służbowego Kia Ceed

Gdańsk

18.01.2016 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – krzesła

Gdańsk

21.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – stoły

Gdańsk

21.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – namiot

Gdańsk

21.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – aparat fotograficzny

Gdańsk

21.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – telefon

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – gilotyna

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – bindownica

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – laminarka

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – niszczarka

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – ekran projekcyjny

Gdańsk

18.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – telefon komórkowy

Gdańsk

17.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – nawigacja samochodowa

Gdańsk

17.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – telewizor i uchwyt ścienny

Gdańsk

17.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – projektor

Gdańsk

17.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – nagłośnienie

Gdańsk

16.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – prezenter

Gdańsk

16.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – dyktafon

Gdańsk

16.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – kamera ze statywem

Gdańsk

16.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – konstrukcja przeciwgradowa

Gdańsk

Przetarg nieograniczony – usługi drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Gdańsk

10.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na organizację II Pomorskiego Forum Grup Producenckich

Słupsk

01.12.2015 Zobacz

Przetarg na sprzedaż pięciu maszyn poligraficznych

Stare Pole

11.12.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – konstrukcja przeciwgradowa

Gdańsk

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

Gdańsk

Uwaga! Zmiana terminu: 25.11.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach

Gdańsk

10.11.2015 Wybór oferty

Przetarg nieograniczony – Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na cele biurowe przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zespołu szkół w Lubaniu na cele biurowe, wraz z budową systemu ppoż.

Gdańsk

Uwaga! Zmiana terminu: 19.10.2015 Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w powiecie gdańskim

Gdańsk

24.09.2015 Wybór oferty

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gdańsk

17.09.2015 Wybór partnera

Przetarg – drugi przetarg na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

29.05.2015 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Drobiarskiego w powiecie kartuskim

Gdańsk

22.05.2015 Wybór oferty

Przetarg – na sprzedaż trawy „na pniu”

Stare Pole

22.05.2015 Unieważnienie

Przetarg – na udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, gofrów oraz rurek

Gdańsk

05.03.2015 Wybór oferty

Przetarg – na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa

Gdańsk

05.03.2015 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na organizację II Pomorskiego Forum Mleczarskiego w powiecie tczewskim

Gdańsk

02.03.2015 Wybór oferty

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła

Gdańsk

26.01.2015 Wybór oferty

Przetarg nieograniczony – na usługi drukowania dla Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Gdansku w dwóch częsciach

Gdańsk

19.12.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie o konkursie – na brokera ubezpieczeniowego – nowy regulamin

Gdańsk

03.12.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie o konkursie – na brokera ubezpieczeniowego

Gdańsk

Przetarg nieograniczony – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła

Gdańsk

24.11.2014 Unieważnienie

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach

Gdańsk

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla „Rejonu słupskiego”

Stare Pole

05.11.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla „Rejonu słupskiego”

Stare Pole

30.10.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla „Rejonu kościerskiego”

Stare Pole

30.10.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla „Rejonu malborskiego”

Stare Pole

30.10.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Stare Pole

21.10.2014 Unieważnienie

Ogłoszenie – sprzedaż 2 maszyn rolniczych

Gdańsk

01.10.2014 Zobacz

Ogłoszenie – sprzedaż 2 ciągników rolniczych oraz 2 maszyn rolniczych

Gdańsk

16.09.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – Sprzedaż 2 ciągników rolniczych oraz 3 maszyn rolniczych

Gdańsk

03.09.2014 Wybór oferty

Ogłoszenie – Sprzedaż 4 ciągników rolniczych oraz 3 maszyn rolniczych

Gdańsk

08.08.2014 Wybór oferty