Przetargi

Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS), Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia, Część 4-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej- UWAGA: modyfikacja Zał. nr 6 do SIWZ – UWAGA: II modyfikacja SIWZ – UWAGA: wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Szczegóły w załącznikach

1.SIWZ 13.01.2020

Pobierz

2. Formularz Ofertowy 13.01.2020

Pobierz

3. Oświadczenie dot. wykluczenia 13.01.2020

Pobierz

4. Oświadczenie dot. warunków udziału 13.01.2020

Pobierz

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej 13.01.2020

Pobierz

6. OPZ 13.01.2020

Pobierz

7. Wzory umów 13.01.2020

Pobierz

8. Informacje dodatkowe 13.01.2020

Pobierz

9. Wykaz pojazdów 13.01.2020

Pobierz

10. Odszkodowania pozakomunikacyjne 13.01.2020

Pobierz

11. Wykaz budynków i budowli 13.01.2020

Pobierz

12. Zaświadczenie z Compensy 13.01.2020

Pobierz

13. Zaświadczenie z TUW TUW 13.01.2020

Pobierz

14. Klauzula informacyjna RODO 13.01.2020

Pobierz

15. Modyfikacja SIWZ 15.01.2020

Pobierz

16. Wzory umów - po modyfikacji 15.01.2020

Pobierz

17. Odpowiedzi na pytania I 16.01.2020

Pobierz

18. Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ II 17.01.2020

Pobierz

19. Opis lokalizacji oraz podglądowe zdjęcia budynków i budowli 17.01.2020

Pobierz

20. Odpowiedzi na pytania III 18.01.2020

Pobierz

21. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 20.01.2020

Pobierz

22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.01.2020

Pobierz

23. Zawiadomienie o złożonych ofertach 21.01.2020

Pobierz

24. Sprostowanie 23.01.2020

Pobierz

25. Zawiadomienie o unieważnieniu części 4 postępowania 24.01.2020

Pobierz

26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.01.2020

Pobierz

27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.02.2020

Pobierz