Przetargi

Zapytanie ofertowe – na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno – reklamowych

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno – reklamowych.

 

Przedmiot zamówienia: 

Balony z nadrukiem jednostronnym, kolor balonu – żółty, pastelowy,  nadruk w kolorze czarnym, balony w zestawie z patyczkami i koszyczkami (zatyczkami), rozmiar balonu – 12 cali  – 1 500 szt.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Dostarczenie niewadliwych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 czerwca 2016 r.

Ofertę pisemną (przedstawioną na załączonym wzorze) podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy złożyć  do 24.05.2016 r., do godziny 9.00.

Rodzaje wysyłki oferty:

  • fax: 58 309-09-45,
  • e-mail: sekretariat@podr.pl (skan podpisanej dokumentacji)
  • poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (decyduje data wpłynięcia oferty).

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 19.05.2016

Pobierz

2. Oferta 19.05.2016

Pobierz

3. Wzór umowy 19.05.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 24.05.2016

Pobierz