Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania dla PODR w Lubaniu na 2020 rok – uwaga: modyfikacja SIWZ

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 13.01.2020

Pobierz

2. SIWZ 13.01.2020

Pobierz

3. Specyfikacja przedmiotu umowy cz 1 13.01.2020

Pobierz

4. Specyfikacja przedmiotu umowy cz 2 13.01.2020

Pobierz

5. Wzór umowy cz 1 13.01.2020

Pobierz

6. Wzór umowy cz 2 13.01.2020

Pobierz

7. Cennik cz 1 13.01.2020

Pobierz

8. Cennik cz 2 13.01.2020

Pobierz

9. Formularz cenowy cz 1 13.01.2020

Pobierz

10. Formularz cenowy cz 2 13.01.2020

Pobierz

11. Formularz oferty 13.01.2020

Pobierz

12. Modyfikacja SIWZ 14.01.2020

Pobierz

13. SIWZ po modyfikacji 14.01.2020

Pobierz

14. Odpowiedzi na pytania 16.01.2020

Pobierz

15. Odzpowiedzi na pytania II 16.01.2020

Pobierz

16. Odpowiedzi na pytania III 17.01.2020

Pobierz

17. Zamknięcie cześci 2 postępowania 24.01.2020

Pobierz

18. Informacja o wyborze Wykonawcy 12.02.2020

Pobierz