Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Lubań, 04.03.2019

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż trawy „na pniu” z terenów wystawowych i parkingów o powierzchni 6,08 ha w 2019 roku zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 11.03.2019 roku do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 04.03.2019

Pobierz

Regulamin 04.03.2019

Pobierz

Wybór oferty 12.03.2019

Pobierz