Przetargi

Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (zasiewy ozime) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu – w okresie od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich zbioru.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 04.11.2019

Pobierz

SIWZ 04.11.2019

Pobierz

formularz ofertowy 04.11.2019

Pobierz

wykaz upraw - zał. nr 7 do SIWZ 04.11.2019

Pobierz

modyfikacja SIWZ 09.11.2019

Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.11.2019

Pobierz

zawiadomienie o złożonych ofertach 14.11.2019

Pobierz

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.11.2019

Pobierz