Przetargi

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów 2020

Lubań, 27.01.2020

Rozeznanie rynku na ochronę i dozór targów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na świadczenie usług dozorowania i ochrony terenu i obiektów wystawowych PODR Oddział w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w 2020 roku podczas trzech targów.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Złożenie oferty na realizację kompletnego przedmiotu zamówienia.
2. Posiadanie ważnej koncesji na ochronę mienia i osób wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Posiadanie wiedzę i doświadczenie w realizacji usług polegających na ochronie imprez o charakterze targowo-wystawienniczym oraz możliwości techniczne konieczne do wykonania zadania.

 

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

– lub przesłać faxem na nr 55 2701162

– lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

 

Do dnia 03.02.2020 r. do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie 27.01.2020

Pobierz

2. Oferta 27.01.2020

Pobierz

3. Umowa 27.01.2020

Pobierz

4. Opis przedmiotu zamówienia 27.01.2020

Pobierz