Przetargi

Przetarg nieograniczony – „Modernizacja budynku szkoleniowego PODR w Oddziale Stare Pole” należącego do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 346/2 obręb Stare Pole, powiat malborski.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 18.08.2017

Pobierz

SIWZ 18.08.2017

Pobierz

Formularz ofertowy 18.08.2017

Pobierz

Projekt budow.-wykonawczy 18.08.2017

Pobierz

PBW - bioz 18.08.2017

Pobierz

PBW - rysunki 18.08.2017

Pobierz

Wizualizacja wnętrza 18.08.2017

Pobierz

Architektura STWIORB 18.08.2017

Pobierz

Przedmiar - wyposażenie 18.08.2017

Pobierz

Przedmiar - modernizacja 18.08.2017

Pobierz

Projekt wykonawczy - branża elektryczna 18.08.2017

Pobierz

Branża elektryczna - rysunki 18.08.2017

Pobierz

Specyfikacja - branża elektryczna 18.08.2017

Pobierz

Przedmiar robót - branża elektryczna 18.08.2017

Pobierz

Branża sanitarna - opis techniczny 18.08.2017

Pobierz

PBW - S - rysunki 18.08.2017

Pobierz

Specyfikacja techniczna - Instalacja sanitarna 18.08.2017

Pobierz

PR - instalacje sanitarne 18.08.2017

Pobierz

Zawiadomienie o złożonych ofertach 04.09.2017

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze 07.09.2017

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.09.2017

Pobierz

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty dodatkowe 18.10.2017

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki 23.10.2017

Pobierz