Przetargi

zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów biurowych

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 18.01.2018

Pobierz

Zapytanie ofertowe 18.01.2018

Pobierz

Formularz oferty 18.01.2018

Pobierz

Oświadczenie 18.01.2018

Pobierz

Umowa 18.01.2018

Pobierz

Zał. nr 1 do umowy 18.01.2018

Pobierz

Odpowiedzi na pytania 19.01.2018

Pobierz

Zapytanie ofertowe - mat. biurowe 19.01.2018

Pobierz

Zamknięcie postępowania 23.02.2018

Pobierz