Przetargi

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Drobiarskiego w powiecie kartuskim

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej organizacji III Pomorskiego Forum Drobiarskiego w powiecie kartuskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • miejsce organizacji Forum: powiat kartuski,
 • przygotowanie i podanie wyżywienia dla ok. 200 osób w dniu 15.06.2015, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 a do oferty (serwis kawowy, obiad dwudaniowy, uroczysta kolacja),
 • wynajęcie dwóch sal konferencyjnych z kinowym rozmieszczeniem krzeseł, nagłośnieniem i zapleczem multimedialnym, w tym: 1 sala  na ok. 200 osób, 2 sala na ok. 80 osób 15 czerwca i 1 Sali na ok. 80 osób 16 czerwca,
 • udostępnienie terenu wystawowego o powierzchni min. 0,3 ha z możliwością urządzenia stoisk promocyjnych  obok sali konferencyjnej z nagłośnieniem tak, by był kontakt z salą wykładową
 • zapewnienie parkingu dla uczestników Forum,
 • zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla uczestników w dniu 15/16.06.2015 r., w pokojach 1-4 osobowych na terenie, w którym odbywa się Forum,
 • basen w obiekcie udostepnienie w dniu 16.06.2015 r. w godz. 12.00-16.00,
 • zapewnienie ładu i porządku na salach i na udostępnianym terenie podczas użytkowania przez Zleceniodawcę,
 • zabezpieczenie logistycznego zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zleceniodawcę,
 • wyraża zgodę na oznaczenie wynajmowanych obiektów zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy na czas wynajmu sali.

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć z podaniem ceny jednostkowej (za osobę) w terminie do 22.05.2015 r., do godziny 12.00.

Komplet dokumentów przedstawiających ofertę powinien zawierać:

 • Uzupełnioną, podpisaną i zaparafowaną ofertę wraz z załącznikiem nr 1a do oferty,
 • Zaparafowaną na każdej stronie umowę.

Rodzaje wysyłki oferty:

 • fax: 58 309-09-45,
 • e-mail: sekretariat@podr.pl (skan podpisanej dokumentacji)
 • poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (decyduje data wpłynięcia oferty).

 

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 19.05.2015

Pobierz

2. Oferta 19.05.2015

Pobierz

3. Wzór umowy 19.05.2015

Pobierz

4. Wybór oferty 22.05.2015

Pobierz