Przetargi

Przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2020 oraz 2021 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, 26.02.2020

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2020 oraz 2021 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 05.03.2020 r. do godziny 1030. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 26.02.2020

Pobierz

2. Regulamin 26.02.2020

Pobierz

3. Plan rozmieszczenia - Lubań 26.02.2020

Pobierz

4. Plan rozmieszczenia - Stare Pole 26.02.2020

Pobierz

5. Informacja – sprostowanie daty targów 27.02.2020

Pobierz

6. Wybór oferty 09.03.2020

Pobierz