Przetargi

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu, oddział w Starym Polu, do wymogów p.poż – przetarg nieograniczony

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 16.10.2017

Pobierz

SIWZ 16.10.2017

Pobierz

formularz ofertowy 16.10.2017

Pobierz

Projekt budowlany 16.10.2017

Pobierz

Projekt systemu sygnal. p.poż. 16.10.2017

Pobierz

STWIORB - zabezpieczenia p.poż 16.10.2017

Pobierz

STWIORB - roboty budowlane 16.10.2017

Pobierz

Przedmiar - oświetlenie ewakuacyjne 16.10.2017

Pobierz

Przedmiar - roboty budowlane 16.10.2017

Pobierz

Przedmiar - sygnalizacja pożaru 16.10.2017

Pobierz

Przedmiar - system oddymiania 16.10.2017

Pobierz

Zawiadomienie o złożonych ofertach 31.10.2017

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze 09.11.2017

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.11.2017

Pobierz