Przetargi

Zapytanie na sprzedaż 4 sztuk niszczarek wraz z dostawą

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 22.10.2018

Pobierz

SIWZ 22.10.2018

Pobierz

Opis Przedmiotu Zamówienia 22.10.2018

Pobierz

Formularz oferty 22.10.2018

Pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy 22.10.2018

Pobierz

Umowa 22.10.2018

Pobierz

Pytanie 23.10.2018

Pobierz

Informacja o wyborze Wykonawcy 08.11.2018

Pobierz