Przetargi

Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (sezon wiosenny) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, ryzyka ognia (bez względu na przyczynę pojawienia się ognia); w okresie od momentu zasiewu lub wysadzenia roślin do momentu ich zbioru.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 16.04.2019

Pobierz

SIWZ 16.04.2019

Pobierz

Formularz oferty 16.04.2019

Pobierz

Wykaz upraw - zał. nr 7 do SIWZ 16.04.2019

Pobierz

Modyfikacja 17.04.2019

Pobierz

SIWZ po modyfikacji 17.04.2019

Pobierz

zawiadomienie o złożonych ofertach 24.04.2019

Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.04.2019

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.05.2019

Pobierz