Przetargi

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wygłoszenie wykładów w formie prezentacji multimedialnej na konferencji otwierającej realizację projektu Biobalt w dniu 28.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BIOBALT/K/2016 z dnia 02.09.2016 r. 

na przygotowanie i wygłoszenie wykładów w formie prezentacji multimedialnej na konferencji otwierającej realizację projektu Biobalt w dniu 28.09.2016 r.

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą przy ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i wygłoszenie wykładów w formie prezentacji multimedialnej na konferencji otwierającej realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej(dalej: BIOBALT), dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, pt. Bałtyk – Morze Współpracy, Morze Wyzwań dla Rolnictwa; która odbędzie się w dniu 28.09.2016 r.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie - szczegóły 02.09.2016

Pobierz

2. Zał. 1 - Oferta 02.09.2016

Pobierz

3. Zał. 2 - Oświadczenie 02.09.2016

Pobierz

4. Protokół postępowania 12.09.2016

Pobierz