Przetargi

Zapytanie ofertowe – na przygotowanie cateringu podczas konferencji

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie cateringu podczas konferencji w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a w dniu 24.05.2016r.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa łącznie z zastawą  50 posiłków w postaci obiadu ( drugie danie),  dnia 24.05.2016r na godz. 13.30.
2. Przygotowanie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, ciasto), dnia 24.05.2016r na godz. 10.00.
3. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć (przesłać faxem) na wskazany adres (nr faxu) z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi /  w terminie do 23.05.2016 r., do godziny 9.00.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje,  że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Wzór oferty 19.05.2016

Pobierz

2. Wzór umowy 19.05.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 23.05.2016

Pobierz