Przetargi

Trzeci przetarg na sprzedaż maszyn poligraficznych

Lubań, 15.05.2017

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż trzech maszyn poligraficznych zlokalizowanych w PODR Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż trzech maszyn poligraficznych zlokalizowanych w PODR Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

 

Do dnia 01.06.2017 r. do godziny 1100. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Roz. Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

 

 

 

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 15.05.2017

Pobierz

Regulamin 15.05.2017

Pobierz

Wybór oferty 01.06.2017

Pobierz