Przetargi

Przetarg – na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Gdańsk, 16.05.2016

Ogłoszenie o przetargu na  dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na  dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu, przy ulicy Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, w budynku biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 217,91 m2

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 23.05.2016 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 16.05.2016

Pobierz

2. Regulamin 16.05.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 23.05.2016

Pobierz