Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu na najem powierzchni handlowo-wystawowej oraz udzielenie ograniczonej wyłączności świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży piwa

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, zaprasza do złożenia oferty w przetargu na najem powierzchni handlowo-wystawowej oraz udzielenie ograniczonej wyłączności usług gastronomicznych i sprzedaży piwa w trakcie  targów organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oddział w Starym Polu w 2018 roku.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat:  Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole

Do dnia 30.03.2018 r. do godziny 1015. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 26.03.2018

Pobierz

Położenie stoisk 26.03.2018

Pobierz

Regulamin 26.03.2018

Pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu 26.03.2018

Pobierz

Załącznik nr 2 projekt umowy 26.03.2018

Pobierz