Przetargi

Przetarg na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2019 roku

 

Lubań, 12.02.2019

Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na najem stoisk gastronomicznych oraz  udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2019 roku

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 22.02.2019 r. do godziny 1030. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 12.02.2019

Pobierz

Regulamin 12.02.2019

Pobierz

Druk zgłoszenia 12.02.2019

Pobierz

Wybór oferty 27.02.2019

Pobierz