Przetargi

Przetarg – na udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek

Ogłoszenie o przetargu

na udzielenie ograniczonej wyłączności świadczenia

 usług gastronomicznych

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w drugim przetargu:

na udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek, w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez  Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu w 2016 roku

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293

Do dnia 10.03.2016 r. do godziny 1030. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 01.03.2016

Pobierz

2. Regulamin 01.03.2016

Pobierz

3. Druk zgłoszenia 01.03.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 15.03.2016

Pobierz