Przetargi

Modernizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoleniowym PODR w Oddziale w Starym Polu – przetarg nieograniczony

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 06.08.2018

Pobierz

SIWZ 06.08.2018

Pobierz

Formularz ofertowy 06.08.2018

Pobierz

Projekt budowlano wykonawczy - architektura - zał. nr 9 06.08.2018

Pobierz

Projekt budowlano - wykonawczy - drogi - zał. nr 10 06.08.2018

Pobierz

STWIORB - zał. nr 11 06.08.2018

Pobierz

Część elektryczna - projekt - zał. nr 12 06.08.2018

Pobierz

STWIORB - część elektryczna - zał. nr13 06.08.2018

Pobierz

Część sanitarna - projekt - zał. nr 14 06.08.2018

Pobierz

STWIORB - część sanitarna - zał. nr 15 06.08.2018

Pobierz

Przedmiar - zał. nr 16 06.08.2018

Pobierz

Zawiadomienie o złożonych ofertach 22.08.2018

Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 24.08.2018

Pobierz