Przetargi

Zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w powiecie gdańskim

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej organizacji III Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w powiecie gdańskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. miejsce organizacji Forum: powiat gdański,

2. przygotowanie i podanie wyżywienia dla 300 osób w dniu 09.11.2015, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1  do oferty:

– serwis kawowy,

– obiad serwowany do stołu,

– kolacja serwowana do stołu,

3. możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 5 dni przed konferencją,

4. wynajęcie sali konferencyjnej z kinowym rozmieszczeniem krzeseł, nagłośnieniem i zapleczem multimedialnym,

5. zapewnienie sali dla min. 20 wystawców (dla każdego stolik i 2 krzesła),

6. zapewnienie parkingu dla uczestników Forum,

7. zapewnienie ochrony,

8. zapewnienie ładu i porządku na salach i na udostępnianym terenie podczas użytkowania przez Zleceniodawcę,

9. zabezpieczenie logistyczne zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zleceniodawcę,

10. oznaczenie wynajmowanych obiektów zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy na czas wynajmu sali.

 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w terminie do 24.09.2015 r., do godziny 12.00.

 

Rodzaje wysyłki oferty:

  • fax: 58 309-09-45,
  • e-mail: sekretariat@podr.pl (skan podpisanej dokumentacji)
  • poczta tradycyjna: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (decyduje data wpłynięcia oferty).
Szczegóły w załącznikach

1 . Zapytanie ofertowe 18.09.2015

Pobierz

2. Oferta 18.09.2015

Pobierz

3. Umowa 18.09.2015

Pobierz

4. Wybór oferty 25.09.2015

Pobierz