Przetargi

Ogłoszenie o konkursie – na brokera ubezpieczeniowego – nowy regulamin

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk. ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP: 583288-0729

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

na brokera ubezpieczeniowego

Uwaga – zmiana terminu składania ofert!

Tryb udzielenia zamówienia:
Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego  na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiającym jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. (058) 326-39-00

Osoby upoważnione do kontaktu
Ewelina Bielecka tel. 58-326-39-72, e-mail: e.bielecka@podr.pl – w sprawach dotyczących regulaminu konkursu.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 293, w sekretariacie – p. 12, w terminie do dnia: 03.12.2014 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełne ogłoszenie o konkursie oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia zawarte są w  załączniku.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 28.11.2014

Pobierz

2. Regulamin 28.11.2014

Pobierz

3. Załączniki 28.11.2014

Pobierz

4. Wybór oferty 09.12.2014

Pobierz