Przetargi

Przetarg na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa w trakcie imprez targowo-wystawienniczych

Lubań, 16.02.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 01.03.2017 r. do godziny 1030. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 16.02.2017

Pobierz

2. Regulamin 16.02.2017

Pobierz

3. Wybór oferty 06.03.2017

Pobierz