Przetargi

Świadczenie kompleksowej usługi cateringowe dla PODR w Lubaniu realizowanej w 2018 r. w Lubaniu

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 31.01.2018

Pobierz

SIWZ 31.01.2018

Pobierz

Formularz oferty 31.01.2018

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia 31.01.2018

Pobierz

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego 31.01.2018

Pobierz

Istotne postanowienia umowy 31.01.2018

Pobierz

Odpowiedzi na pytania 05.02.2018

Pobierz

Wybór wykonawcy 16.02.2018

Pobierz