Przetargi

Przetarg – drugi przetarg na sprzedaż trawy „na pniu”

Gdańsk, 25.05.2015

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w drugim przetargu na sprzedaż trawy „na pniu” z terenów wystawowych i parkingów o powierzchni 6,08 ha w 2015 roku zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 29.05.2015 r. do godziny 1010. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

 

 

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 25.05.2015

Pobierz

2 . Regulamin przetargu 25.05.2015

Pobierz

3. Wybór oferty 29.05.2015

Pobierz