Przetargi

Zorganizowanie autokarowego 5-dniowego wyjazdu studyjnego „Dobre praktyki w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników czeskich, austriackich i niemieckich” dla 45 osób w okresie od 25 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie o zamówieniu 18.02.2019

Pobierz

SIWZ 18.02.2019

Pobierz

formularz ofertowy 18.02.2019

Pobierz

zawiadomienie o złożonych ofertach 26.02.2019

Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.03.2019

Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.03.2019

Pobierz