Przetargi

Przetarg – na sprzedaż drewna opałowego i żerdziowego

Gdańsk, 06.04.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ogłasza III przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego.

Opis przedmiotu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zgodnie z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu:

  1. drewna opałowego brzozowego klasy asortymentowej S4 – 11,59m3
  2. drewna opałowego świerkowego klasy asortymentowej S4 – 12,58m3

Kwota rozpoczęcia przetargu

Przeprowadzone zostaną dwie licytacje, odrębna dla każdej pozycji wymienionej w powyższym ogłoszeniu oraz szczegółowo określonej w rozdziale IV, ust. 1 regulaminu przeprowadzenia przetargu. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargu zostały obniżone o 40% w stosunku do pierwszego postępowania i wynoszą odpowiednio:

  1. Brzoza S4 – 11,59m3 – 922,52zł
  2. Świerk S4 – 12,58m3 – 654,11zł

Termin i miejsce rozstrzygnięcia przetargu

Licytacja ustna odbędzie się w dniu 12.04.2016r. o godzinie 10:00 w Dziale Systemów Produkcji Rolnej PODR, Lubań ul. Targowa 19, 83-422 Lubań.

Wszelkich informacji udziela się w PODR w Gdańsku w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, pod nr telefonu: 58 326 39 24; 797 010 612 – p. Waldemar Gołuński – Wojak.

 

Potencjalni uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem przetargu stanowiącym Zarządzenie Dyrektora PODR w Gdańsku oraz pozostałymi dokumentami zawartymi w załącznikach wg poniższej chronologii:

Szczegóły w załącznikach

1. Zarządzenie i Regulamin Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 06.04.2016

Pobierz

2. Specyfikacja składnika majątku do sprzedaży 06.04.2016

Pobierz

3. Wzór umowy 06.04.2016

Pobierz

4. Protokół zdawczo-odbiorczy 06.04.2016

Pobierz

5. Formularz uczestnictwa 06.04.2016

Pobierz

6. Zdjęcia 06.04.2016

Pobierz

7. Wyniki wyboru 12.04.2016

Pobierz