Przetargi

Rozeznanie rynku na obsługę medyczną targów w 2018

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zabezpieczanie medyczne trzech targów organizowanych przez PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu w 2018 roku.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:
– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,
– lub przesłać faxem na nr 55 2701162
– lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 07.03.2018 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie 01.03.2018

Pobierz

Umowa 01.03.2018

Pobierz

Oferta 01.03.2018

Pobierz