Przetargi

Rozeznanie rynku na zabezpieczenie medyczne podczas targów w 2020

Lubań, 24.01.2020

Rozeznanie rynku na zabezpieczenie medyczne podczas  targów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego trzech targów organizowanych w 2020 roku przez PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Złożenia oferty na realizację kompletnego przedmiotu zamówienia.
2. Posiadanie umiejętności, wiedzy i możliwości technicznych koniecznych do wykonania zadania.
3. Posiadanie stosownych uprawnień na prowadzenie działalności, której przedmiotem jest realizacja zadania.

 

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

– lub przesłać faxem na nr 55 2701162

– lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 03.02.2020 r. do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie 24.01.2020

Pobierz

2. Oferta 24.01.2020

Pobierz

3. Umowa 24.01.2020

Pobierz