Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę produkcji i emisji spotów radiowych w radio o zasięgu regionalnym niezbędnych do realizacji projektu pt. „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza Państwa do składania ofert na usługę produkcji i emisji spotów radiowych w radio o zasięgu regionalnym niezbędnych do realizacji projektu pt. „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotów radiowych w radio o zasięgu regionalnym dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do projektu umowy.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłosznie 28.10.2016

Pobierz

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu radio 28.10.2016

Pobierz

3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami 28.10.2016

Pobierz

4. Pytania i odpowiedzi 03.11.2016

Pobierz

5. Wybór oferty 24.11.2016

Pobierz