Ulotki, broszury

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”

 

Publikacja: „Technologia uprawy kminku zwyczajnego” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Rozród trzody chlewnej – jak zwiększyć efektywność produkcji?” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Dobrostan zwierząt gospodarskich” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Jak założyć i prowadzić pasiekę” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Produkcja ekologiczna” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Jak przygotować gospodarstwo do kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska?” – do druku

Opublikowano: 12-2020


Publikacja: „Technologia SHREDLAGE® – nowy sposób na kiszonkę z kukurydzy” – do druku

Opublikowano: 11-2020


Publikacja: „Super Owoc Jagoda Kamczacka” – do druku

Opublikowano: 11-2020


Publikacja: „Nowe wyzwania WPR po 2020 r.” – do druku

Opublikowano: 11-2020


Publikacja: „Zasady bioasekuracji w dobie afrykańskiego pomoru świń” – do druku

Opublikowano: 10-2020


Publikacja: „Wybrane programy wspierające ochronę środowiska” – do druku

Opublikowano: 10-2020


Publikacja: „Lista odmian zalecanych zbóż 2020” – do druku

Opublikowano: 09-2020


 

Publikacja: „Rolnictwo w liczbach 2020” – do druku

Opublikowano: 08-2020


Publikacja: „Kalkulacje rolnicze 2020 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „Dochodowość gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach 2004-2018 na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Broszura: „Integrowana ochrona i produkcja soi” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „Edukacja dorosłych – Platforma Epale, Program Erasmus+” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „Rodzaje herbat” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „Rośliny bobowate w międzyplonach” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „ZDROWIE CZŁOWIEKA – dlaczego woda jest najważniejszym składnikiem naszej diety?” – do druku

Opublikowano: 05-2020


Ulotka: „Lista odmian zalecanych ziemniaka do uprawy w woj. pomorski na 2020 rok” – do druku

Opublikowano: 04-2020


Publikacja: „Remont stada” – do druku

Opublikowano: 12-2019


Publikacja: „Formy i metody edukacji zawodowej dorosłych” – do druku

Opublikowano: 12-2019


Publikacja: „Przygotowanie opryskiwacza do zimy” – do druku

Opublikowano: 12-2019


Publikacja: „Jak odchodować zdrowe cielę?” – do druku

Opublikowano: 23-12-2019


Publikacja: „Uprawa roślin bobowatych w celu lepszego wykorzystania składników pokarmowych z gleby” – do druku

Opublikowano: 17-12-2019


Publikacja: „Działalność pozarolnicza – ubezpieczenie przedsiębiorcy w ZUS” – do druku

Opublikowano: 14-12-2019


Publikacja: „Bakterioza pierścieniowa” – do druku

Opublikowano: 14-12-2019


Publikacja: „Zdrowie człowieka – Jakie czynniki mają wpływ na jego stan?” – do druku

Opublikowano: 14-12-2019


Publikacja: „Wybrane programy wspierające inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii” – do druku

Opublikowano: 14-12-2019


Publikacja: „Wyniki doświadczenia demonstracyjnego odmian kukurydzy PODR w Lubaniu w 2019 roku” – do druku

Opublikowano: 14-12-2019


Publikacja: „Nasze dziedzictwo – rasy zachowawcze świń” – do druku

Opublikowano: 10-12-2019


Publikacja: „Pszczoły a bioróżnorodność środowiska” – do druku

Opublikowano: 10-12-2019


Publikacja: „Szczegółowe warunki szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych” – do druku

Opublikowano: 10-12-2019


Publikacja: „”Przechowywanie nawozów naturalnych zgodne z prawemi zalecanymi rozwiązaniami ograniczającymi straty azotu” – do druku

Opublikowano: 06-12-2019


Publikacja: „”CLEAN LABEL”, czyli tzw. czysta etykieta” – do druku

Opublikowano: 31-10-2019


Publikacja: „Zaburzenia rozrodu – jałowienie krów” – do druku

Opublikowano: 31-10-2019


Publikacja: „EVA – o czym należy pamiętać?” – do druku

Opublikowano: 31-10-2019


Publikacja: „Dodatki ziołowe w żywieniu zwierząt (antybiotykooporność)” – do druku

Opublikowano: 07-10-2019


Publikacja: „Odmiany ziemniaków w systemie PDO w 2019 r.” – do druku

Opublikowano: 16-09-2019


Publikacja: „Krajowe systemy jakości żywności” – do druku

Opublikowano: 27-08-2019


Publikacja: „Rolnictwo w liczbach 2019” – do druku

Opublikowano: 01-08-2019


Publikacja: „Owady jako źródło białka w paszach dla zwierząt” – do druku

Opublikowano: 03-07-2019


Publikacja: „Kalkulacje rolnicze 2019 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca” – do druku

Opublikowano: 17-06-2019


Ulotka: „Dochody pomorskich rolników z działalności rolniczej w latach 2004-2018 na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku

Opublikowano: 12-06-2019


Ulotka: „Ekonomia społeczna – podstawowe pojęcia” – do druku

Opublikowano: 12-06-2019


Ulotka: „Rolniczy Handel Detaliczny – nowe przepisy” – do druku

Opublikowano: 16-01-2019


Broszura: „Choroby i szkodniki występujące jesienią na plantacjach rzepaku i zbóż ozimych na podstawie monitoringu prowadzonego przez PODR w Lubaniu w 2018 r. w woj. pomorskim.” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Ulotka: „Jak pogodzić troskę o pszczoły z ochroną chemiczną roślin?” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Broszura: „Sposoby zabezpieczania drzew i krzewów przed przemrożeniem” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Ulotka: „Agroturystyka a turystyka wiejska” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Broszura: „Jak stosować nawozy zgodnie z obowiązującym prawem” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Ulotka: „Rejestracja KGW w ARiMR” – do druku

Opublikowano: 28-12-2018


Ulotka: „Nieprawidłowe odżywiane” – do druku

Opublikowano: 18-12-2018


Ulotka: „BHP przy obsłudze zwierząt” – do druku

Opublikowano: 18-12-2018


Broszura: „Produkcja Ekologiczna cz. 2” – do druku

Opublikowano: 21-11-2018


Ulotka: „Gospodarstwa opiekuńcze” – do druku

Opublikowano: 21-11-2018


Publikacja: „Podatek VAT
w działalności rolniczej” – do druku

Opublikowano: 18-09-2018


Publikacja: „Rolnictwo w liczbach 2018” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Publikacja: „Kalkulacje rolnicze 2018 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Ulotka: „Dochodowość pomorskich gospodarstw rolnych na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku

Opublikowano: 22-05-2018


Ulotka: „Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt” – do druku

Opublikowano: 24-04-2018


Ulotka: „Zmiana ustawy Prawo Łowieckie w zakresie Szacowania Szkód Łowieckich obowiązująca od 01.04.2018 r.” – do druku

Opublikowano: 12-04-2018


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – dostawy bezpośrednie -” – do druku

Do pobrania: Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Opublikowano: 19-03-2018


Ulotka: „Wymagania higieniczne przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego” – do druku

Opublikowano: 15-02-2018


Ulotka: „Zasady racjonalnego żywienia” – do druku

Opublikowano: 10-01-2018


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny – wymogi formalne” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Ulotka: „Polski Rejestr Odmian Ziemniaka 2017” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Broszura: „Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów zbóż uprawianych w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 08-01-2018


Broszura: „Alarm dla zdrowia! Cukier – przyczyną chorób i wcześniejszych zgonów” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Szukajmy rezerw” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Ochrona bioróżnorodności dzięki najlepszym rolniczym praktykom środowiskowym w zakresie nawożenia” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Archiwum (Od 2017 roku)

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2