Doradztwo

Ekonomika


Technologia


Rozwój Obszarów Wiejskich

  • Grupy Producenckie

Tworzenie grup producenckich w okresie programowania 2014-2020

Grupy producentów rolnych w województwie pomorskim

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Grupy producentów rolnych ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

  • Turystyka Wiejska

Aspekty prawne

Kategoryzacja WBN

  • Produkty tradycyjne i regionalne

Lista Produktów Tradycyjnych

Krajowe systemy jakości żywności

Europejskie systemy jakości żywności

  • Sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu

Sprzedaż bezpośrednia i dostawy bezpośrednie

Rolniczy handel detaliczny

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

– Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

  • Gospodarstwa opiekuńcze

Gospodarstwa opiekuńcze elementem rolnictwa społecznego

  • Koła Gospodyń Wiejskich

Historia KGW

Formalno-prawne aspekty rejestracji kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich


Ochrona środowiska i Ekologia


Stacja kontroli opryskiwaczy


Pasieka w Lubaniu

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2