Rolnictwo zrównoważone


źródło: grafiki google

W zakładce „Rolnictwo zrównoważone” znajdą Państwo informacje pomocne w gospodarowaniu zgodnym z założeniami „zrównoważonego rozwoju”. Znajdujące się tutaj treści, mają wymiar maksymalnie praktyczny, co przekłada się także na wymierne korzyści z ich wdrażania.

Rolnictwo to bardzo dynamiczna branża. W związku z tym nie zabraknie wiadomości, które pokazują aktualne trendy w zakresie ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa rolnego.


 

Szanse wynikające z analiz glebowych

 Zima dla rolników to pora planowania następnego sezonu uprawowego. Po wyborze rośliny jaka zostanie wysiana na polu, myślimy jak zapewnić jej optymalne warunki by uzyskać wysoki plon zadowalającej jakości. Analizuje się wtedy wszystkie czynniki, które to umożliwiają. Jedną z podstawowych kwestii jest nawożenie…


Metody alternatywnego zagospodarowania gnojowicy

 Zmiany, które nastały w latach 90-tych, spowodowały wzrost intensywnej produkcji zwierzęcej, związany z większym zapotrzebowaniem na żywność rosnącej liczby ludności. Powszechny stał się system bezściółkowego utrzymania zwierząt. Ilość wytworzonej gnojowicy w dużych chlewniach znacząco obciąża środowisko i powoduje uciążliwości gazowo-odorowe w najbliższej okolicy…


Zakwaszanie gnojowicy

Na ulatnianie się amoniaku z gnojowicy ma wpływ kilka czynników. Są to: temperatura, zawartość suchej masy, dostęp tlenu, sposób żywienia i wiek zwierząt, kierunek produkcji i co będzie  mawiane w tym artykule- pH. Gnojowica bydlęca ma wartość pH ponad 7, a świńska ponad 8 pH. Wysoka wartość odczynu wiąże się z większymi stratami amoniaku…


Racjonalna gospodarka wodna

Ilość i jakość wody dostępnej dla upraw nabiera coraz większego znaczenia. Wpływa na to coraz wyższy poziom agrotechniki, gdzie każdy czynnik plonotwórczy jest ważnym elementem całości procesu uprawy. Zbyt mała ilość wody jest coraz częściej przyczyną niewykorzystania przez rośliny możliwości produkcyjnych jakie stwarzają warunki środowiska i nowoczesne technologie…

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2