Produkcja zwierzęca

Mięso królicze – wartości odżywcze

Mięso z królika nie cieszy się popularnością w Polsce. Większość produkcji przeznaczana jest na eksport. Warto jednak włączyć tuszkę króliczą do swojego jadłospisu, ponieważ jest to mięso dietetyczne, delikatne, lekkostrawne, a przez wielu uważane za wyśmienite w smaku. Szczególnie poleca się je alergikom, małym dzieciom i osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 12-2020


Dobrostan zwierząt gospodarskich

Dobrostan zwierząt gospodarskich - grafika

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Więź ta trwa od czasów prehistorycznych, co potwierdzają malowidła naścienne, pochodzące z jaskini Chauveta sprzed 36 000 lat. Zwierzęta gospodarskie i towarzyszące pełnią wiele funkcji, głównie społecznych, w różnych częściach świata. Według badań prawie 70% mieszkańców Ameryki Północnej ma co najmniej jedno zwierzę. W Australii żyje ponad 24 miliony zwierząt utrzymywanych w hodowli amatorskiej. Szacuje się, że w Brazylii ludzie posiadają 132 miliony zwierząt domowych, w Chinach 22 miliony psów i 53 miliony kotów, a w Japonii ponad 9 milionów psów i 7 milionów kotów.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 12-2020


Ustawa o ochronie zwierząt – podstawowe informacje

Ochrona zwierząt to ważny i zawsze aktualny temat. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych z nią związanych i obowiązków, jakie z tych regulacji wynikają, to bardzo ważne zadanie. Wiedzę tę trzeba systematycznie podnosić i przypominać. Ochrona zwierząt, spełnianie wymogów ich dobrostanu powinny być nadrzędnymi celami dla posiadaczy zwierząt i to zarówno tych gospodarskich, jak i domowych czy innych.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 12-2020


Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Pasze objętościowe o wysokiej jakości i wartości pokarmowej, to przede wszystkim zdrowie zwierząt, oszczędność drogich pasz treściwych i zysk z produkcji. Jedną z takich pasz jest kiszonka z całych roślin kukurydzy, która jest podstawową paszą energetyczną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego.
Stare powiedzenie, że „krowa pyskiem doi” nie straciło nic na swojej aktualności. Od tego, jakie pasze zadamy jej do koryta i jakiej jakości, zależy ile mleka od niej nadoimy. Podobnie sytuacja przedstawia się w chowie bydła opasowego – jakość pasz decyduje o wielkości przyrostów.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 09-2020


Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest?

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej za jeden z celów obrała sobie humanitarną ochronę zwierząt. Odzwierciedlenie tej polityki znajdziemy w polskich przepisach prawa. W ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123) już w art. 1 ust.1 zawarte jest kluczowe stwierdzenie, bardzo istotne dla aktualnego prawodawstwa dotyczącego traktowania zwierząt: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Należy podkreślić, że wymieniona ustawa jest podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się „Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie pomorskim na lata 2020 – 2021”. Etymologia pojęcia dobrostan zwierząt, swoje źródło ma w angielskim terminie animal welfare (well-being). W skrócie oznacza stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. W celu jego osiągnięcia należy w jak największym stopniu zapewnić utrzymywanym zwierzętom pięć wolności.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 06-2020


Dobrostan krów

Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe za utrzymanie zwierząt w podwyższonych warunkach dobrostanu ponad wymagane prawem normy. 9 marca br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wymagań przy realizacji pakietu drugiego tego działania „Dobrostan krów”.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 04-2020


Rasy psów w gospodarstwie rolnym

Rodzina psowatych obejmuje ok. 37 gatunków, w tym wilków, szakali, lisów dzikich  i udomowionych psów. Wspólna przygoda człowieka i psa rozpoczęła się 8-12 tys. lat temu. Rozwój psów do różnych celów to proces, który trwa już od ponad 5000 lat. Pojęcie rasy powstało dopiero w połowie XIX wieku.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 10-2018


Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2