Spotkanie organizowane jest w ramach operacji pn. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody” w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie w każdym z powiatów województwa pomorskiego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW.

Notatka ze spotkania

Informacja – PDF

 

Pomorskie Partnerstwa do spraw wody - plakat

Ilość wyświetleń artykułu: 1371