Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich

Logotypy SIR - Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich

 

Mając na uwadze panującą obecnie pandemię koronawirusa oraz bezpieczeństwo uczestników, chcąc trafić do szerokiego grona odbiorców, operacja została zrealizowana poprzez następujące formy, niwelujące kontakty osobiste:

 • webinarium (szkolenia on-line)

W ramach szkolenia wyodrębnione zostały 3 grupy tematyczne z następującym programem:

1. produkcja rolnicza a adaptacja zmian klimatu:

  • właściwe gospodarowanie wodą w uprawie roślin w aspekcie zachodzących zmiany klimatycznych,
  • nowe techniki i technologie w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin,
  • rola postępu biologicznego w przeciwdziałaniu stresom biotycznym
   i abiotycznym w uprawach rzepaku i pszenicy ozimej,
  • adaptacja produkcji zwierzęcej do zmian klimatu na przykładzie bydła (m.in. stres cieplny, wyposażenie techniczne w budynkach inwentarskich, baza paszowa, jednostki chorobowe i patogeny, metody chowu),

2. produkcja ekologiczna i budowanie świadomości konsumentów:

  • produkt ekologiczny i jego wartość,
  • marketing ekologiczny – profil konsumenta, miejsca sprzedaży,
  • skracanie łańcucha dostaw,
  • ekologiczna marka (w tym budowa wizerunku ekologicznej marki),
  • znakowanie produktów eko (w tym etykieta i logowanie),

3. przedsiębiorczość, krótkie łańcuchy dostaw, budowanie marki, promocja:

  • sprzedaż produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w tym dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO),
  • rolniczy handel detaliczny –prowadzenie działalności przetwórczej przez rolników,
  • zagadnienia marketingu i reklamy oraz promocji produktów żywnościowych wytworzonych w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

 

Każda z grup odbyła 2 – dniowe interaktywne szkolenie z udziałem moderatora i wykładowców zewnętrznych.

W szkoleniach udział wzięli m.in. rolnicy, przedstawiciele jednostek naukowych oraz instytucji związanych z sektorem rolnym w województwie pomorskim, doradcy/specjaliści PODR, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego z terenu województwa pomorskiego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich.

Wykładowcami webinariów byli: dr hab. Marcin Gołębiewski – prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, mgr inż. Monika Żurek – pracownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, mgr Jarosław Bień – wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, pedagog, trener, coach, doradca biznesowy, mec. Krzysztof Bień – wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, ekonomista, radca prawny.  Szkolenie moderowała mgr Joanna Tereszkiewicz – wykładowca WSB w Toruniu i Bydgoszczy oraz  Jarosław Bień.

 

 • audycja radiowa:

 

 

Przedmiotem operacji  była  organizacja spotkań, których celem jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi woj. pomorskiego.

Realizacja operacji przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i za pośrednictwem dostępnych mediów, pozwoliła dotrzeć do jak największej liczy odbiorców, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w  dobie COVID-19.

Logotyp PODR

Ilość wyświetleń artykułu: 1273