„Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich”, 14-15.10.2019 r., Wdzydze Kiszewskie

W drugim tygodniu października, w miejscowości Wdzydze Kiszewskie na Kaszubach, odbyło się dwudniowe szkolenie pn. „Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich”.

Szkolenie miało na celu utworzenie pomorskiej sieci doradztwa dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich wspierającej wdrażanie innowacji, zrzeszającej naukowców, producentów rolnych, przedsiębiorców, organizacje samorządowe, rządowe, pozarządowe, samorządy gospodarcze, przedstawicieli doradztwa rolniczego. Wielokierunkowa wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń między uczestnikami sieci umożliwiła sprawniejsze działanie każdemu z tych podmiotów.

Formę szkolenia dobrano w sposób gwarantujący nawiązanie kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami i przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz realizację i osiągnięcie zakładanych celów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauki, producenci rolni, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji samorządowych, rządowych, doradztwa rolniczego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady przedstawiające modele doradztwa rolniczego w różnych krajach UE, prelekcje przedstawiające działania utworzonych w naszym kraju grup operacyjnych EPI, omówiono, czym jest sieć doradztwa, jak powinna być zorganizowana i  w  jaki sposób działać. Zasygnalizowane zostały najważniejsze obecnie problemy dotyczące produkcji rolnej i organizacji sprzedaży produktów rolnych. Po wysłuchaniu wykładów, wyłoniono trzy główne grupy tematyczne:

1. Produkcja roślinna, gleba, woda.
2. Produkcja zwierzęca z uwzględnieniem ochrony środowiska.
3. Przedsiębiorczość, krótkie łańcuchy dostaw, budowanie marki, promocja.

Każdy z uczestników sam zdecydował, w której grupie chciał pracować. Każda z osób przedstawiła się i krótko zrelacjonowała, czym się zajmuje w pracy zawodowej.

Drugi dzień spotkania to dalsza praca w grupach. Zadaniem każdej z grup było zdefiniowanie najważniejszych problemów w swojej dziedzinie, wymiana informacji, a następnie wypracowanie sposobów, metod pracy umożliwiających rozwiązanie tych problemów.

Uczestnikom został zapewniony nocleg i wyżywienie.

Ilość wyświetleń artykułu: 800