Relacja z konferencji pt. „Skuteczny marketing w turystyce wiejskiej” oraz z finału konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2019 r.

W dniu 25 października 2019 r. w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Skuteczny marketing w turystyce  wiejskiej” połączona z finałem konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2019 r. Uczestników powitał dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny. Podkreślił, iż w turystyce wiejskiej należy kłaść nacisk na jakość i  standard oferowanych usług. Do właściwego funkcjonowania na rynku turystycznym niezbędna jest wiedza z  zakresu promocji, marketingu i biznesu. Kończąc swoje wystąpienie, Dyrektor zaakcentował, iż konferencja jest okazją do poszerzenia wiedzy i zaprosił zebranych do wysłuchania referatów.

Pierwszą prezentację pt. „Marketing Internetowy, czyli jak zaistnieć w sieci?” przedstawił Wojciech Widzicki – psycholog biznesu i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu e-biznesu. Przybliżył słuchaczom m. in. najważniejsze trendy w marketingu internetowym, skuteczne narzędzia i pozycjonowanie na stronie internetowej.
Kolejne wystąpienie, uwzględniające najważniejsze elementy wpływające na model biznesowy, przedstawiła w referacie pt. „Modele biznesowe w agroturystyce” dr Danuta Łapacz, Dziekan ds. jakości kształcenia w WSTiH w Gdańsku.
Dr Daniel Roszak z PODR w Lubaniu w referacie pt. „Dochodowość gospodarstw  prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach 2004-2018” zaprezentował analizę gospodarstw w zależności od średniej powierzchni użytków rolnych.
Konferencja zakończyła się wystąpieniem Rafała Karlikowskiego – zastępcy dyrektora KOWR OT w Pruszczu Gdańskim, który w ramach cyklu „Akademia Polska smakuje” omówił zasady, kryteria i zalety stosowania oznaczenia „Produkt polski”.

Po zakończeniu konferencji przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w woj. pomorskim w 2019 r. Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy współpracy  partnerów:

– Pomorskiej Izby Rolniczej,

– Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,

– Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku,

– Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu.

Do konkursu przystąpiło 16 obiektów agroturystycznych. Ocenie konkursowej podlegały: estetyka

i oznakowanie obiektu, pomieszczenia  mieszkalne, wspólne, sanitarne, usługi rekreacyjne, rodzaj

i jakość świadczonych usług, oferta kulinarna, sposób promocji, dbałość o ochronę środowiska, wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu i uznaniowe.

Komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu:

  • I miejsce – Dorota i Rafał Choszcz z Załakowa, powiat kartuski,
  • II miejsce – Elżbieta i Bogusław Prabuccy z Czarnego, powiat starogardzki,
  • III miejsce – Nicola Swinarska z Jackowa, powiat wejherowski,
  • wyróżnienie – Ewa i Witold Piwońscy z Dębnicy Kaszubskiej, powiat słupski,
  • wyróżnienie – Bernadeta Grzonka z Dąbia k/Bytowa, powiat bytowski.

Laureatów uhonorowano pucharami i nagrodami rzeczowymi od organizatora i sponsorów. Pozostałym 11 właścicielom gospodarstw agroturystycznych partnerzy konkursu przyznali wyróżnienia specjalne. Z ramienia Pomorskiej Izby Rolniczej dyplomy i nagrody wręczyli prezes  Wiesław Burzyński i wiceprezes Ryszard Kleinszmidt, w imieniu Polskiej Izby Turystyki Oddział  Pomorski w Gdańsku – dyplomy i nagrody wręczył prezes Bogdan Donke, a ze strony Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa – dr Danuta Łapacz. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i zestawy przypraw firmy „Prymat”.

Sponsorzy nagród:

  • Pomorska Izba Rolnicza,
  • Związek Gmin Pomorskich,
  • Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim,
  • PODR w Lubaniu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

W imieniu nagrodzonych laureatów, organizatorzy serdecznie dziękują partnerom za ufundowanie nagród.

Barbara Ditrich

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1870