Relacja z konferencji online pn. „Formy rozliczeń Stowarzyszeń oraz KGW w tym formalno – prawne aspekty rejestracji”.

W dniu 18 marca 2021 r. o godz. 10:00 na platformie internetowej PODR w Lubaniu odbyła się wojewódzka konferencja pn. Formy rozliczeń stowarzyszeń oraz KGW w tym formalno – prawne aspekty rejestracji”.

Wykładowcami podczas spotkania byli:

– Pani Sandra Winnicka – Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, która zaprezentowała planowane przedsięwzięcia dla KGW i Stowarzyszeń. Przypomniała o roli i aktywnym działaniu Pań z KGW zarówno w działaniach promocyjnych powiatu słupskiego, jak i aktywizowaniu swoich małych środowisk lokalnych. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się gdzie mogą uzyskać informacje o konkursach, projektach adresowanych do organizacji wiejskich.

– Pani Małgorzata Gajewska – Członek Zarządu WZR, KiOR przedstawiła podstawowe zagadnienia dotyczące formalno-prawnych aspektów rejestracji KGW oraz Stowarzyszeń.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Piotr Hałuszczak – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, który omówił zasady wypełniania ewidencji przychodów i kosztów oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła znaczna liczba uczestników (około 100 osób). W toku dyskusji, która wywiązała się pod koniec spotkania, można było przekonać się iż  działalność Pań z Kół Gospodyń Wiejskich w województwie pomorskim jest istotnym narzędziem dla rozwoju naszego regionu.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązują nowe druki CIT-8(30) i CIT-8/0(17) w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.02.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 409). Rozporządzenie weszło w życie 6 marca 2021 roku.

Nowych wzorów nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Termin składania sprawozdania finansowego za 2020 r. został przedłużony do 30.06.2021 r.

Alicja Staciwa

Ilość wyświetleń artykułu: 696