Pomorskie Partnerstwa do spraw wody

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach tworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Spotkania odbywają  w formie on-line, poprzedzone wcześniejszym zgłoszeniem u osoby oddelegowanej z danego powiatu.

Wydarzenie organizowane jest w ramach operacji pn. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody”.

w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie w każdym z powiatów województwa pomorskiego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW.

W programie spotkania:

– Lokalne Partnerstwo ds. Wody – rola, planowane działania,

– omówienie i ocena stanu infrastruktury wodnej w powiecie,

– próba zdefiniowanie potrzeb w tym zakresie i możliwości ich realizacji,

– omówienie kolejnych etapów prac w ramach operacji.

 

Do pobrania:

Harmonogram spotkań – PDF

Pomorskie Partnerstwa do spraw wody - plakat

Ilość wyświetleń artykułu: 363