Lokalne Partnerstwa ds. wody w powiecie kościerskim

SIR - Lokalne Partnerstwa ds. wody w powiecie kościerskim

Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, realizacja operacji odbyła się poprzez wybór bezpiecznych form realizacji minimalizujących kontakty osobiste – audycja radiowa:

Audycja radiowa przybliżyła rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich pilotażowy program „Lokalne Partnerstwa ds. wody w powiecie kościerskim”.

Z inicjatywy MRiRW, w każdym powiecie w Polsce ma powstać Lokalne Partnerstwo ds. Wody, którego zadaniem  będzie przede wszystkim aktywizacja i integracja środowisk lokalnych w rozwiązywaniu  problemu  suszy w rolnictwie.

W zakres prac partnerstwa wchodzi zdiagnozowanie sytuacji i  wypracowanie na terenie powiatu wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pilotażowo, w roku 2020 partnerstwo takie organizowane było w powiecie kościerskim. Grupuje ono przedstawicieli PODR w Lubaniu, Wód Polskich, Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, poszczególnych gmin powiatu, Pomorskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictw, a także osoby fizyczne. Struktura partnerstwa jest otwarta i w dalszym ciągu mogą do niego wstępować chętne instytucje, firmy i osoby fizyczne, które chciałyby wnieść swój wkład w rozwiązanie tego palącego problemu.

Realizacja operacji za pośrednictwem dostępnych mediów, umożliwiła dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w  dobie COVID-19.

Operacja została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

Logotyp PODR

Ilość wyświetleń artykułu: 1706