Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: • Część 1-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia w podróży zagranicznej. • Część 2-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia.

Szczegóły w załącznikach

ogłoszenie o zamówieniu 22.01.2019

Pobierz

SIWZ 22.01.2019

Pobierz

formularz ofertowy 22.01.2019

Pobierz

Informacje dodatkowe - zał. nr 7 22.01.2019

Pobierz

Odszkodowania pozakomunikacyjne - zał. nr 8 22.01.2019

Pobierz

środki trwałe - zał. nr 9 22.01.2019

Pobierz

poglądowe zdjęcia - zał. nr 10 22.01.2019

Pobierz

odpowiedzi na pytania 28.01.2019

Pobierz

modyfikacja SIWZ 28.01.2019

Pobierz

Zawiadomienie o złożonych ofertach 30.01.2019

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.01.2019

Pobierz

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.02.2019

Pobierz