Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej

„ZACHOWAJMY BIORÓŻNORODNOŚĆ WSI POMORSKIEJ”

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/467/73/2016

 

Zadanie pn. „Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej” ma  formę kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony i zachowania bioróżnorodności.

Składa się  z trzech działań:

Działanie I:  Pszczoła ważnym elementem ochrony bioróżnorodności

Działanie to dotyczy zagadnień ochrony pszczoły miodnej.

W tej części będzie  przeprowadzone:

 • Szkolenie, dla osób prowadzących pasieki, napotykających w swojej pracy na różnorodne problemy, utrudniające utrzymanie rodzin pszczelich.
 • Sympozjum pszczelarskie dla pszczelarzy z woj. pomorskiego, pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę. dotycząca aktualnych problemów pszczelarstwa
 • „Podglądamy pszczoły” – stworzenie, w pasiece PODR w Lubaniu systemu monitoringu rodziny pszczelej, tj. kamer oraz elektronicznej wagi pasiecznej. Uzyskane dane prezentowane będą w Internecie, służąc edukacji przyrodniczej oraz informując pszczelarzy o aktualnym stanie rodzin pszczelich, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących prac pasiecznych.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej (pszczelarskiej) dla dzieci i młodzieży między innymi przygotowanie książeczki do kolorowania dotyczącej ochrony pszczół i bioróżnorodności na wsi.

Podstrona do działania I

 

Działanie II:  Stare odmiany roślin uprawnych – nasze dziedzictwo

Działanie to dotyczy zachowania starych odmian roślin uprawnych, zapewniających właściwą bioróżnorodność terenów wiejskich woj. pomorskiego.

W tej części planowane jest:

 • Zorganizowanie Konferencji „Zachowanie sadów tradycyjnych” dla mieszkańców woj. pomorskiego, dotycząca uprawy starych odmian drzew owocowych.
 • „Sadowniczy skansen”- posadzenie kolekcji starych odmian drzew owocowych w sadzie PODR, w którym będzie pokazane m.in. wykorzystanie odmian tradycyjnych jako strefy oddzielającej sad intensywny.
 • Wydanie broszury „Tradycyjne odmiany roślin uprawnych w woj. pomorskim”,
 • Przeprowadzenie warsztatów „Okulizacja drzewek owocowych jako jeden ze sposobów ratowania zanikających odmian” Uczestnicy, dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli rozmnażać zanikające odmiany drzew owocowych.
 • Uzupełnienie istniejącej ścieżki edukacyjnej PODR w Lubaniu, o tablice dotyczące ochrony bioróżnorodności.

Podstrona do działania II

 

Działanie III: Kształtowanie bioróżnorodności obszarów wiejskich w kontekście ochrony dziko żyjących gatunków zwierząt i wyrządzanych przez nie szkód.

 • Organizacja konferencji dla mieszkańców woj. pomorskiego w szczególności mieszkańców wsi, dotycząca wyzwań i problemów związanych z kształtowaniem bioróżnorodności w kontekście ochrony dziko żyjących gatunków zwierząt i wyrządzanych przez nią szkód.
 • Przygotowanie i wydanie broszury „Szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta – Poradnik dla rolnika”, w której zawarte będą aktualne i praktyczne informacje na temat postępowania w przypadku wystąpienia szkód.

Podstrona do działania III

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 49093,55 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 37122,85 zł.

http://www.wfosigw.gda.pl/

Sprawozdanie

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2