Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej – „Podglądamy pszczoły”

Kamera zewnętrzna   Kamera wewnętrzna

 Wróć


„Życie pszczół i nie tylko”


Sympozjum pszczelarskie „Ochrona pszczół ważnym elementem zachowania bioróżnorodności”.

Dnia 26 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, odbyło się  Sympozjum pszczelarskie „Ochrona pszczół ważnym elementem zachowania bioróżnorodności”.

Od wielu już lat obserwujemy stopniowe zmniejszanie się ilości rodzin pszczelich. Wymieranie pszczół zagraża bioróżnorodność środowiska. Jednym z czynników powodujących ubywanie tych pożytecznych owadów są występujące choroby, szczególnie zagrożenie pasożytem warrozą.  Z tego też powodu, wiodący temat sympozjum dotyczył problematyki leczenia pszczół. Dodatkowo w wystąpieniach poruszono zagadnienia związane z apiterapią, której prowadzenie może poprawić rentowność produkcji pasiecznej. Zaprezentowano również monitoring rodziny pszczelej, wykonany w ramach realizacji projektu „Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej”, współfinasowanego przez WFOŚ.
Wykłady prowadzone były przez:

  • Zdrowa pasieka – Prof. dr hab. Paweł Chorbiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Sposób na apiterapię – Jerzy Kądziela, Apiinhalarium w Łyskowie
  • Podglądamy pszczoły – monitoring rodziny pszczelej, w pasiece w Lubaniu – Jarosław Cichocki, PODR w Lubaniu

W sympozjum wzięło udział 123 uczestników, którzy w dyskusji, wysoko ocenili wystąpienia prelegentów, zwłaszcza zawsze ciepło przyjmowane wykłady Pana prof. dr hab. Pawła Chorbińskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom sympozjum za przybycie. Liczymy, iż uzyskana wiedza pomoże w prowadzeniu pasiek oraz przyczyni się do zachowania pszczół.


Szkolenie praktyczne dla pszczelarzy „Leczenie warrozy ważnym elementem ochrony pszczoły miodnej”. 

Przeprowadzone dotychczas, w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu, szkolenia dla pszczelarzy wskazują na ogromną popularność spotkań, umożliwiających zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej. Choć trudniejsze do zorganizowania, dużo większą popularnością cieszą się szkolenia prowadzone przy ulu, na których pszczelarze mogą nabyć umiejętności praktyczne.

Takie szkolenie, udało się nam zorganizować 29 października 2016 r, dzięki dofinasowaniu WFOŚ w Gdańsku. Jego celem, było pokazanie mało agresywnych dla środowiska oraz pszczół, metod ochrony przed warrozą. Wymieniony pasożyt jest jednym z głównych czynników powodujących wymieranie pszczół, które są ważnym ogniwem bioróżnorodności środowiska.

Podczas szkolenia zaprezentowano następujące tematy:

  • Podglądamy pszczoły – prezentacja monitoring rodziny pszczelej, w pasiece w Lubaniu – Jarosław Cichocki, PODR w Lubaniu
  • Wykorzystanie kwasów organicznych do leczenia warrozy – Peter Vanhoof, RKP Nowy Dwór Gdański
  • Pokaz stosowania kwasu szczawiowego do późnojesiennego leczenia rodzin – Peter Vanhoof, RKP Nowy Dwór Gdański

Ostatni temat prowadzony był bezpośrednio przy ulach. Dodatkowo, kamera zamontowana w rodzinie pszczelej umożliwiła obserwację reakcji pszczół na zastosowane preparaty. Uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci: podręcznika „Pokonaj warrozę”, opakowania z kwasem mrówkowym do jej leczenia oraz dozownika do kwasu mrówkowego. Pomoce te umożliwiły późniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Okazało się, iż zainteresowanie pszczelarzy szkoleniem, przerosło nasze oczekiwania. Pomimo, że było ono planowane na 25 uczestników, to przyjechało do nas aż 47 osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, przepraszając jednocześnie tych pszczelarzy,  dla których zabrakło przygotowanych pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam zorganizować podobne szkolenia, w których będzie mogło uczestniczyć więcej zainteresowanych.


Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2