Cennik reklam/ogłoszeń

Cennik reklam/ogłoszeń na łamach PWR, WWW i PODR

 

Reklama kolorowa wewnątrz numeru

 • cała strona –  900 zł + VAT
 • 1/2 strony   –   500 zł + VAT
 • 1/4 strony   –   250 zł + VAT

 

Artykuły sponsorowane, ogłoszenia, komunikaty i informacje handlowe (czarno-białe)

(artykuły sponsorowane należy dostarczyć do dnia 15 każdego miesiąca na następny miesiąc)

 • cała strona  – 700 zł + VAT
 • 1/2 strony    – 400 zł + VAT
 • 1/4 strony    – 200 zł + VAT
 • 1 cm 2          – 1,40 zł + VAT

Reklamy kolorowe na okładce

 • II i III strona – 1000 zł + VAT
 • IV strona        – 1400 zł + VAT

 

Zamieszczenie wkładki reklamowej

wkładka (insert) – 500 zł + VAT za 1 stronę A-4, każda następna strona dodatkowo 40%

Dopłata za każdą następną stronę wkładki reklamowej 30 %

przy 2-3 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 10% upustu od ceny netto
przy 4-5 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 15% upustu od ceny netto
przy 6-7 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 20% upustu od ceny netto.

 

Usługi reklamowe

Reklama na pasku na stronie internetowej PODR – l miesiąc
Pliki w formacie jpg lub gif szef. max 300 pikseli wys. max 150 pikseli        – 200 zł + VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych w budynku PODR – 1 miesiąc          – 150 zł + VAT
Reklama w newsletterze – 1 strona A4, 1 wydanie                                          – 100 zł + VAT

Przy 2-3 powtórzeniach stosuje się 10% upustu od ceny netto, przy 4-6 powtórzeniach stosuje się 15% upustu od ceny netto, powyżej 6 powtórzeń stosuje się 20% upustu od ceny netto.

 

Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie

 • zgłoszenie telefonicznie: tel. 55/270-11-32, 270-11-31
 • e-mailem: b.korzanska@podr.pl
 • listownie: adres redakcji

 

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

 • wydawnictwo ukazuje się na początku każdego miesiąca
 • nakład: 2.900 egzemplarzy
 • format: A-4
 • parametry reklamy:
 •   Cała strona A-4 – wymiary (200 mm x 290 mm) + 5 mm nadlewki (na obcięcie)
 •   Pół strony A-4 – wymiary (200 mm x 145 mm) lub (290 mm x 100 mm)+ 3 mm nadlewki (na spady)
 •   1/4 strony – wymiary (100 mm x 145 mm)+ 3 mm nadlewki (na spady)

 

Wymogi techniczne:

Gotowe reklamy należy dostarczyć do dnia 20 każdego miesiąca na miesiąc następny do: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn lub przesłać drogą elektroniczną na adres: reklama@podr.pl

akceptowane formaty: COREL wersja 13 (max) (fonty zamienione na krzywe), PDF, EPS, JPG

 

Osoba do kontaktu w sprawie reklam:

 1. Grażyna Szulist – tel. 58 326-39-23, email: g.szulist@podr.pl, reklama@podr.pl

 

 

 

Redakcja “Pomorskich Wieści Rolniczych” nie ingeruje w treść merytoryczną dostarczonych projektów oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędne przygotowanie plików.

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2