Sympozjum Pszczelarskie w Lubaniu

W dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r. po raz dziesiąty odbyły się Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie w Lubaniu. Wzorem roku ubiegłego drugiemu dniu Targów towarzyszyło Sympozjum Pszczelarskie.

Otwarcia Sympozjum wraz z powitaniem licznie przybyłych gości dokonała Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Motywem przewodnim spotkania była gospodarka pasieczna, choć nie zabrakło również omówienia spraw związanych z jej finasowaniem.

Pierwszym prelegentem był Ryszard Voss – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, który przedstawił problemy związane z realizacją Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, którego mechanizmy zapewniają dotacje do polskich pasiek.

Drugi wykład, przedstawiony przez Jarosława Cichockiego (PODR w Lubaniu), dotyczył poddawania matek pszczelich, które jest ważnym elementem prowadzenia racjonalnej gospodarki pasiecznej. W wystąpieniu poruszone zostały główne błędy, które popełniają pszczelarze przy wymianie matek, jak również sposoby na zwiększenie ich przyjęcia przez rodziny pszczele.

Ostatni temat „Biologiczne uwarunkowania gospodarki pasiecznej” omówił dr Maciej Siuda, reprezentujący Katedrę Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, który poparty bogatym materiałem zdjęciowym i ikonograficznym, został wysłuchany z ogromnym zainteresowaniem.

Wiosenne Sympozjum odbyło się w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze, dając możliwość do dyskusji między pszczelarzami. Tradycyjnie na koniec spotkania, rozlosowano wśród uczestników przydatne w pasiekach upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za przybycie.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom: Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Gdańsku oraz firmie Wojciech Tabaka P.P.U.H. (http://www.skleppszczelarski.com.pl)

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 3213