Relacja z pokazu „Przygotowanie rodzin do zimowli”

W dniu 28.08.2020 w pasiece Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się pokaz zatytułowany „Przygotowanie rodzin do zimowli”. Uczestnicy, w ramach spotkania, zapoznali się z wieloma aspektami właściwego przygotowania rodzin pszczelich do zimowli. Pokaż był okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się problemami występującymi w pasiekach, szczególnie w tak trudnym sezonie jak w tegoroczny. W zajęciach praktycznych pszczelarze mogli zapoznać się z tematami:

– ocena stanu rodziny pszczelej przed zimowlą

– ocena i wymiana matki pszczelej

– wybór pokarmu zimowego

– ułożenie gniazda na zimę, w ulu stojaku

– leczenie pszczół na warrozę

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za uczestnictwo.

Ilość wyświetleń artykułu: 1293