Ekologia i pszczoły – Współpraca się opłaca 2018

 

 

Realizacja zadania „Ekologia i pszczoły – Współpraca się opłaca”

Umowa dotacji  nr WFOŚ/D/467/70/2018

 

 

Zadanie ma formę kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności, prowadzącej do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa pomorskiego. Składa się z dwóch działań:

Działanie 1:

Podnoszenie świadomości ekologicznej producentów i konsumentów, poprzez promocję rolnictwa ekologicznego. To działanie jest realizowane poprzez:

  • Wojewódzki Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Celem Konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz rozpowszechnianie wiedzy o ekologii.
  • Wydanie ulotki, plakatów oraz tablic informacyjnych „Jak rozpoznać produkty ekologiczne?”.
  • zakup materiałów promujących rolnictwo ekologiczne
  • kolorowanki z wyklejanką dla dzieci, o ochronie środowiska, produkcji ekologicznej, znakowaniu produktów ekologicznych itp.

 

Podstrona do działania 1

 

 

Działanie 2:

Chroniąc zapylacze, chronimy bioróżnorodność – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. To działanie jest realizowane poprzez:

  • sympozjum „Chroń zapylacze – bezpieczne, stosowanie środków ochrony roślin” dla pszczelarzy i rolników z woj. pomorskiego, na którym poruszone będą zagadnienia pojawiających się zagrożeń dla zapylaczy, związanych ze stosowaniem zabiegów chemizacyjnych.
  • wykonanie naklejki „przypominajki” na opryskiwacze, o treści nawiązującej do konieczności ochrony zapylaczy.
  • wydanie broszury „Zatrucia pszczół”, w której zostaną omówione zagrożenia pojawiające się podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz sposób postepowania w wypadku zatrucia owadów pożytecznych.

 

Podstrona do działania 2

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 27826,63 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 22728,83 zł.

Sprawozdanie

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2